Bizans’ın Türklerden korunma duası

BU HABERİ YAYINLAYAN DİĞER HABER KAYNAKLARI
  • Google
  • Google
  • Google
  • Google
  • Google
  • Google
  • Google

Bizans’ın Türklerden korunma duası
Sultan Melikşah döneminde Anadolu’nun hakimiyetini sağlamaya çalışan Türkler sık sık Anadolu üzerine akınlar düzenledi. 
Dönemin Bizans İmparatorları ise özel dualarla Tanrılarına Türklerden korunmak için yakarıyorlardı. 

Tarihçi yazar Kemal Arkun, Melikşah kitabında bu duları şöyle aktardı: 
Avrupa da ve Bizans da Türklere karşısında korunmak için dualar okuyordu. Braunschweig kiliseleri için yazılı olan bu duaların kimin kadar yazıldığı bilinmiyor.

Erythropilus ’un weckglock adlı çalışmasında yer ala 66 satırlık dua yer alıyor ve bu dua kilisenin en uzun duaları arasında yer alıyor.

Hristayanların Türklere karşı okudukları duanın özel bundan başka başlığı var: “Ein Gbett der Kirchen zu Braunschweig wider die vorstehende Gefahr des Türcken” (Braunschweig kilisesinin beklenen Türk tehdidine aleyhinde duası.) 

Hristiyanların yaptığı Türk dualarının başlığı diğer birçok örnekte de görüldüğü gibi duada işlenecek konu hakkında açık açık düşünce veren dualar aralarında yer alıyor. 

Türklerin aleyhinde yazılı tüm dualarda başlığa rastlanmıyor. Fakat Türkler için yapılan dua başlangıçta adi başlıyor. 

Bu duada Hristiyanlar ilk olarak Tanrılarına sesleniyor, yaptıkları günahlar için bağışlama diliyor, sonra tanrısal Roma topraklarını bekleyen tehlikeler için yardım bekliyorlar. 

Bunu sadece Roma için yok başka topraklar için de yapıyorlardı. Roma ve diğer Avrupa toprakları için yapılan bu dua o toprakların da tehlikelerden etkilenmesine neden oluyordu. 

Türklerin fetih ettikleri toprakları ve tehlikede olan Hristiyan topraklarını göz önüne alırsak bütün Hristiyan dünyasına dua edilmesi gerekiyordu.

Duanın devamında Tanrılarına fazla samimi bir şekilde seslenen Hristiyanlar, kendilerine kadar Türklerin gerçekleştirmek istediklerine yer verir ve sıralarlar. 

Buna tarafından Türklerin Tanrılarına ve İsa ’ya aleyhinde harekete geçerler ve Hristiyanlığın soyunu kurutmaya çalışırlar. Her şeyi yakar ve yıkarlar, bayan ve kızları lekelerler, esirleri köle yaparlar, kiliseleri yakarlar, ülkeyi yıkarlar ve en son olarak imsini Hazreti Muhammed ile kirletirlerdi. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir