CANLI TV İZLE

Kanal Malatya Sesli Haber
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
404 Not Found

Not Found

The requested URL /panelr00t/dosyalar/linkler/kanalmalatya.com.php1 was not found on this server.

Özgür Üniversite’de Güz Dönemi Fikret Başkaya semineriyle başlıyor
BU HABERİ YAYINLAYAN DİĞER HABER KAYNAKLARI
 • Google
 • Google
 • Google
 • Google
 • Google
 • Google
 • Google

Özgür Üniversite’de Güz Dönemi Fikret Başkaya semineriyle başlıyor

Özgür Üniversite’de Güz Dönemi Fikret Başkaya semineriyle başlıyor
Hür Üniversite’nin 3 ay sürecek 2016 Sonbahar Dönemi, 22 Ekim’de Fikret Başkaya’nın “Marifetli Ütopya Zamanı: Kapitalizm Zarfında İnsanlığın Bir Geleceği Değil” başlıklı semineriyle açılacak. Bu dönem; edebiyat, psikoloji, siyaset, resim, fotoğraf, felsefe ve sinema gibi seminerlerin yanı sıra aktüel gelişmelerin tartışılacağı seminerler yapılacak.

Hür Üniversite’de bu dönemde de, yeniden çok değişik başlıklar alımlı içeriklerle sunulacak. Pazartesi akşamları Açık Fikirli Çubukçu ile “Ekim Devrimi Öncesi Sanat – Ekim Devrimi Sonrası Sanat” başlıklı seminer yer alırken salı akşamları Ahmet Tonak, Sungur Savran, Kurtar Tanyılmaz ve Serbest Öztürk ile Kapital Okuma seminerleri yapılacak.

Taner Timur, Özgür Üniversite'de Taner Timur, Özgür Üniversite'de

Taner Timur, Özgür Üniversite’de

Kapital Okuma Grubu

Salı günleri 19.00-21.00 saatleri aralarında yapılacak olan Kapital okuma seminerinde sadece cilt 1’e yok, Kapital’in bütününe karşın bir çalışma yapılacak. Katılanlara her hafta okumalar verilecek olan seminerde aktif öğrenmenin yanı sıra, kavga, değişik fikirleri ele alarak ilerlemek hedefleniyor. Seminerde okumalar Kapital’in Yordam Kitap kadar yayınlanmış olan Mehmet Selik/Nail Satlıgan/Erkin Özalp çevirisi kullanılarak yapılacak. Seminerin 25 Ekim’deki giriş dersinde “Kapital’in planı ve amacı”nı, Kurtar Tanyılmaz 1 Kasım’da “Klasik ekonomi politik ve Marx” dersini, Sungur Savran 8 Kasım’da “Kapital’in mimarisi” dersini, Bağımsızlık Öztürk 15 Kasım’da “Meta, bedel, meta fetişizmi” dersini verecek. Programın peşine düşüp takip eden haftalarında program ve ders başlıkları şöyle olacak:

22 Kasım: Anapara ve bundan böyle bedel
Ahmet Tonak

29 Kasım: Mutlak ve göreli artık değerinde
Kurtar Tanyılmaz

6 Aralık: Anapara birikimi
Sungur Savran

13 Aralık: Sermayenin Hareket Yasaları
Sungur Savran

20 Aralık: Basit ve Genişleyen Her Tarafta Üretim
Ahmet Tonak

27 Aralık: Özsel biçimlerden yüzey biçimlerine dönüşüm
Sungur Savran

3 Ocak: Kâr Oranının Düşüş Eğilimi Yasası ve krizler
Bağımsızlık Öztürk

10 Ocak: Üretken ve Üretken Olmayan Emek
Ahmet Tonak

Çarşamba akşamları Sinan Yıldırmaz ile “Türkiye’de Roman, Sınıf Siyaset”, Perşembe akşamları İzzettin Önder’in “Toplumlar ve Kurumların Etkileşim Dinamikleri” başlıklı semineri yer alırken, yeniden aynı akşam 19.00-21.00 saatleri arasında Gençer Yurttaş ile katılımcıların resim bilgisi, ilgisi ve deneyimine göre şekillenecek resim tekniğine karşın dersler ile bu tekniği geliştirecek çekimlerin yapılacağı Resim Atölyesi yapılacak.

Alternatif ekonomik model İstanbul'da tartışılacak Alternatif ekonomik model İstanbul'da tartışılacak

Alternatif hesaplı model İstanbul’da tartışılacak

Türkiye’de Roman, Sınıf Siyaset

Sinan Yıldırmaz’ın Çarşamba günleri 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan Türkiye’de Roman, Derslik ve Siyaset adlı seminerlerinde ise, Türkiye’de romanın gelişimiyle birlikte siyasal alanın edebiyat ile nasıl iç içe bir etkileşim yaşadığı ele alınacak. Osmanlı-Türkiye modernleşmesi, tutuculuk, toplumsal cinsiyet, tarihi roman-tarihi realite, toplumsal sınıflar ve toplumsal realizm temalarının ele alınacağı seminer boyunca, Türkiye’de roman türünün ortaya çıkışından itibaren yaşanan bu etkileşim tartışılmaya çalışılacaktır. Seminerin sınırlılıkları içerisinde belirtilmiş düzeyde roman analizi yapılması da amaçlanıyor.

Toplumlar ve Kurumların Etkileşim Dinamikleri

İzzettin Önder’in Perşembe günleri 19.00 – 21.00 saatleri aralarında yapılacak Toplumlar ve Kurumların Etkileşim Dinamikleri seminerinde ise, şu konu başlıkları ele alınacak:

– Marksist Açıdan Toplumsal Yapılar
– Toplumsal Dinamiklerin Açıklanmasında Üç Girişim: Marx, Weblen ve Keynes
– Geç Kapitalistleşen Ekonomilerin “Kalkınma Yokuşu”ndaki Mücadeleleri
– “Davranışsal İktisat Ekolü” ve Demokrasi
– Aktüel Sorun: AB Oluşumu ve Çözülüşü Ekonomisi
– “Benim Milletim” kitabın yazarı Dr. Büke Koyuncu sunumu

Almanca aslından çeviriyle Kapital I ve II. ciltlerin ardından Kapital'in III. cildi de çıktı Almanca aslından çeviriyle Kapital I ve II. ciltlerin ardından Kapital'in III. cildi de çıktı

Almanca aslından çeviriyle Kapital I ve II. ciltlerin arkasında Kapital’in III. cildi de çıktı

Felsefe-hayat

Cuma günleri 19.30-20.10 saatleri aralarında yapılacak Cengiz Gündoğdu’nun Felsefe – Hayat seminerinde ise, felsefenin yaşamla ilişkisinin nasıl olması gerektiği, günümüzün karışıklık ortamında “Ben nasıl yaşarım?” sorusunun yanıtının felsefede aranması ile dostluk, aşk, kendin edinmek, güzel nedir gibi sorulara yanıtlar aranacak.

Taner Timur ile söyleşi

Taner Timur’da Cumartesi günleri ayda bir söyleşi yapacak. Taner Timur’un söyleşileri 13.00 – 15.00 saatleri aralarında olacak. Cumartesi günleri Erkut Sezgin ile Felsefe-İnsan ve Doğan Şahin ile “Psiko-Sosyal” seminerleri yer alacak. Doğan Şahin’in 19.00-21.00 saatleri aralarında yapılacak seminerinde aktüel toplumsal ve politik olayların ardındaki psikolojik etkenler ile toplumsal olayların, kişilerin ve toplumun psikolojisini nasıl etkilediği ele alınacak. konular ise darbeler, savaş, demokrasi ve diktatörlük olacak.

Cumartesi Seminerleri kapsamında her cumartesi günü “Darbeler ve Darbe Karşıtlığı” başlığı aşağı Erdoğan Açık Fikirli, Evren Balta, İsmet Akça, Mehmet Ö. Alkan, Taner Timur ve Y.Doğan Çetinkaya gibi isimler sunum yapacak.

Paul Mason'dan 'Kapitalizm Sonrası': Sistem yeni bir şeye mi dönüşüyor? Paul Mason'dan 'Kapitalizm Sonrası': Sistem yeni bir şeye mi dönüşüyor?

Paul Mason’dan ‘Kapitalizm Sonrası’: Sistem yeni bir şeye mi dönüşüyor?

Keza “Yeni Türkiye’de siyaset ve medya” başlığıyla Ahmet Köse, Atilla Göktürk, Ertuğrul Mavioğlu, Mehmet Türkay, Tolga Merasim ve Yüksel Akkaya da sunumlar yapacak.

Aralık ayında Levent Safalı, düşünmenin kavram, öneri, argüman, çıkarım gibi esas enstrümanlarının ele alınacağı “Hafıza var mantık var”; Y.Doğan Çetinkaya ile “Marx Meslek Başında: Fransa Üçlemesinde Devlet, Sınıflar ve Tarihsel Materyalizm”, Ali Şimşek ile “Bir Film Nasıl Okunur?”, Ercan Kanar ile “Alternatif Hukuk Söyleşileri”, Iftihar Hamzaoğlu ve Uğur Kara ile “Yüksekokul” seminerleri ve Haydar Özay ile desen ve yağlı badana çalışmalarına devam edilecek olan Resim Atölyesi düzenlenecek.

Marx Meslek Başında: Fransa Üçlemesinde Devlet, Sınıflar ve Tarihsel Materyalizm

Marx Meslek Başında: Fransa Üçlemesinde Devlet, Sınıflar ve Tarihsel Materyalizm seminerinde Marx’ın kendi çağdaşı bir ülkeyi ve orada meydana gelen olayları, tarihi nasıl ele aldığını, kavramları nasıl kullandığını -kendinden daha sonra ortaya meydana çıkan tarihsel materyalizmin bambaşka okullarını da göz önünde bulundurarak- nasıl tahlil ettiği tartışılacak. Marx’ın kendi teorisini ve kavramlarını toplumsal ve siyasal gerçekliğe uygularken, yani meslek başında, nasıl çalıştığı değerlendirilecek. Bunu yaparken de 1848-1871 tarihleri arası Fransası üstüne yapılan yeni toplumsal tarih çalışmalarına da Marx’ın metinlerini ölçmek için başvurulacak.

Bir Film Nasıl Okunur?

Ali Yıldırım’in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek 8 Haftalık atölyede, Vertov’un “Kameralı Adam”, Godard’ın “Serseri Aşıklar” ve Scorsese’in “Taksi Şoförü” filmleri merkez edinmek üzere filmler ve yönetmenler üzerinden ideoloji, politika, modernizm, postmodernizm, kültür ve 1920’li yıllardan 1960 ve 1970’li yılların sarsıcı atmosferine sanat ve edebiyatı da kuşatan geniş bir okuma yapılacak. Atölyeye konu olacak yönetmenler ise şöyle : Welles, Ford, Kubrick, Godard, Bunuel, Tarkovski, Fellini, Wenders, Angelapulos, Eisenstein, Renoir,Spielberg, Ozu, Antonioni. Seminerin konu başlıkları ise şöyle:

– Melodram nedir, kahramanın yükselişi ve düşüşü, küçük insanın hıncı, western
– Canavar kente boyun eğmez ufak benekli tırnaklı Raskolnikovlar
– Dostoyevski kahramanları
– Hollywood üzerinden üç çizgi: Liberalizm, Muhafazakarlık ve Sosyalizm
– Gotik, İroni ve Trajik görme, gör(e)meme ve gösterge analizi
– Kadrajlanan bir plastik poşet niçin yalnız bir poşet olarak algılanır?
– Plastiğin yalnızlığı nedir?
– 60’ların “yerli” kıyafetleri giymiş Beat, Hippy kuşağı neden babaları gibi ekip elbise giymek istemedi?

Nasıl Üretmeli, Nasıl Tüketmeli, Nasıl Yaşamalı? Nasıl Üretmeli, Nasıl Tüketmeli, Nasıl Yaşamalı?

Nasıl Üretmeli, Nasıl Tüketmeli, Nasıl Yaşamalı?

Alternatif Hukuk Söyleşileri

Seminerde tarihsel olarak bütün dönemlerdeki etken hukuk sistemleri irdelenirken, olarak da serbest kişi ve bağımsızlık toplum hedefi açısından aşağıdan yukarıya nasıl bir hukuk mücadelesi ve üretimi yapılmalıdır sorusuna birlikte yanıtlar aranacak. Suç-ceza-cezaevi vaka ve kavramlarının, bugün başat hukuk haline gelen “düşmanla savaş hukuku”, özgürlükler açısından sorgulanacak, yargının işleyişi, kurumsal yapısı, avukatlık hukuku, avukatlara düşen felsefi sorumluluk, alanla ilgili milli üstü bağıtlar irdelenecek. Başkanlık, sanki başkanlık sistemleri, OHAL rejimleri de özgürlükçü hukuk anlayışı açısından incelenecek.

Özgür Üniversite’nin faaliyetleri, yayınları ve ders programı hakkında daha fazla ayrıntıyı www.ozguruniversite.org internet sitesinden veya (0212) 292 77 40 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • EN ÇOK OKUNANLAR
 • YENİ
 • YORUMLAR
2019-03-18 23:15:51
2018-12-07 00:32:58
2018-12-03 13:04:20
2018-11-28 19:22:35
Sponsorlu Bağlantılar
Kanal Malatya | Malatya Haber
×

Merhaba!

WhatsApp Üzerinden Haber Göndermek için, Temsilcilerimizden Birini Seçebilir veya Haber Gönder Formu ile Haberlerinizi Yayımlatabilir veya E-Posta ve Telefon ile İletişime Geçebilirsiniz. Paylaşımlarınız için Teşekkür Ederiz.

× WhatsApp Haber Gönder